Digital manufacturing and digital supply chains are becoming depopulated by technology. Or – taking the more optimistic view – technology keeps them running despite the growing deficits of labour. We will examine how visions of digital manufacturing and logistics diverge from their industrial age counterparts. We will present some key digital initiatives in the manufacturing world and look for inspirations for other industries there. We will also attempt to look if “there is a life” beyond Industry 4.0 – essentially a legacy modernization initiative – signalling more radical approaches to the digital making.


PRODUKCJA CYFROWA. PRZYSZŁOŚĆ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Technologia coraz silniej wypiera ludzi w obszarze produkcji cyfrowej i cyfrowych łańcuchach. Lub –patrząc nieco bardziej optymistycznie – technologia zapewnia ich funkcjonowanie, pomimo rosnącego deficytu pracowników. Zbadamy, w jaki sposób wizje cyfrowej produkcji i logistyki odbiegają od ich odpowiedników z epoki przemysłowej. Przedstawimy kilka kluczowych inicjatyw cyfrowych w świecie produkcji, a także poszukamy inspiracji dla innych branż. Spróbujemy również zerknąć, czy "istnieje życie" poza formułą „Przemysłu 4.0” – stanowiącą koncepcję cyfrowej modernizacji tradycyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych – ukazujące radykalne możliwości cyfryzacji przemysłu.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję